Regjistrohu


Duke u bërë një anëtar ju ndihmon të qëndrojnë të informuar në lidhje me ofertat tona dhe produkte të reja.

Ju lutem plotësoni formularin më poshtë:

(*) Fusha e kërkuar

Emër
Mbiemër
Adresë
Qytet
Vend
Kod postar
Telefonoj
Faks
E-mail
Koment
Send copy of message to the following address :

Type in the code shown below:
 
Listë pajtimtareve

Dërgo e-mailin tuaj, dhe të qëndrojnë të informuar për produkte të reja dhe promovime.

Members' login
Search our site
Quick links
You can find us:
89 Nea Monastiriou Rd.
P.C.56334 Thessaloniki, Greece
t. +30 2310 700166 f. +30 2310 774886
btc@recycling.com.gr